Menü Kapat

Doküman

Bu kitapçık, dernek üyesi şirketlerin temsilcileri tarafından oluşturulan Sıvılaştırılmış ve Sıkılaştırılmış Doğal Gazcılar Derneği Teknik Komitesi tarafından Mayıs 2013’te yayınlanmıştır. Sektör gerçekleri ve dinamikleri göz önüne alınarak, var olan sistemin iyileştirilmesi, standartların bir araya getirilmesi amacıyla Türkiye’de gerçekleşen uygulamaların insana ve çevreye sağlayabileceği en yüksek fayda esas alınarak hazırlanmıştır.

Okumak için tıklayınız.

Bu doküman, Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliği‘nin gerekliliklerini ve diğer ulusal/uluslararası gereklilikleri destekler.

Yüksek basınca dayanıklı tüpler, PED gerekliliklerini yerine getiren firmalar tarafından π(pi) belgeli
olarak imal edilir. Tüm CNG faaliyetlerinde π işaretli ve amacına uygun olarak imal edilmiş
(üzerinde CNG ibaresi olan) tüpler kullanılır.

Okumak için tıklayınız.

Artan çevre bilinci, doğal kaynakların sürdürülebilirliği ve dünya enerji pazarlarındaki gelişmelerle birlikte otomotiv yakıtları çeşitleniyor ve LNG (Sıvılaştırılmış Doğal gaz) özellikle ağır vasıta kullanımları için motorinin en yüksek potansiyelli alternatifi haline geliyor.

Ağır vasıtalarda yakıt olarak kullanılan LNG dünyada her geçen gün yaygınlık kazanıyor. Uzun menzili, hafif ve az yer kaplayan yakıt tankı, düşük basıncı ve yüksek performansı ile kamyon üreticileri de alternatif yakıtlı araç gelişmelerinde LNG’ye odaklanıyor ve giderek artan sayıda orijinal LNG ile çalışan kamyon ve otobüs, dünya yollarına çıkıyor.

Avrupa Birliği’nde 2017 sonuna kadar sera gazı emisyonu hedeflerini tutturabilmek amacıyla ana koridorlarda ağır taşıtlar için 144 LNG/L-CNG dolum istasyonu ile doğal gazlı araçların kullanabileceği bir ağ oluşturulması planlanıyor. 2025 yılında Avrupa Birliği ağır vasıta yakıt pazarının %20’sinin LNG olacağı öngörülüyor.

Okumak için tıklayınız.